Terapie

Dodatkowe wsparcie w Integracyjnym Przedszkolu Świat Dziecka w Warszawie

Każde dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia, realizuje swój indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany szczegółowo do jego potrzeb i możliwości.

Programy ukierunkowane są przede wszystkim na:

  • rozwój mowy i komunikacji
  • doskonalenie samodzielności
  • umiejętność zabawy
  • naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi
  • kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych
  • rozwój umiejętności intelektualnych

W naszych integracyjnych przedszkolach w Warszawie dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz zespołu specjalistów co zapewnia bogatą ofertę dydaktyczną.

Współpraca

Integracyjne Przedszkole Świat Dziecka w Warszawie jest w stałej współpracy z:


Współpraca