Zapisy


Zapraszamy dzieci w wieku od 2 i pół do 9 lat, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Zgłoszenie Dziecka

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 i pół do 9 lat, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Przedszkole Świat Dziecka jest otwarte dla Państwa. Wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym umówieniu się, zapraszamy do obejrzenia przedszkola.
Aby dowiedzieć się czy posiadamy wolne miejsca w naszych przedszkolach zapraszamy do kontaktu.

Wyślij zgłoszenie online

Umowa

W ramach umowy z Przedszkolem oferujemy:

 • 12(+/-) osobowe grupy
 • język angielski
 • język hiszpański
 • zajęcia grupowe z logopedą 2 razy w tygodniu
 • grupowe zajęcia z psychologiem 1 raz w tygodniu
 • grupowe zajęcia z gimnastyki z elementami integracji sensorycznej 1 raz w tygodniu
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
 • wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
 • konsultację i opiekę psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia
 • realizowanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
 • pobyt i terapia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są BEZPŁATNE
 • nauka przez zabawę
 • indywidualne podejście do dziecka
 • edukację przedszkolną zgodną z podstawą programową MEN
 • wspólne świętowanie urodzin
 • zabawy w ogrodzie, spacery po okolicy

Opłaty

Opłata za przedszkole to stała opłata miesięczna wraz z opłatą wpisowa, która jest jednorazowa, bezzwrotna, wpłacana przelewem na konto przedszkola w dniu podpisania umowy.

Pobyt i terapia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są BEZPŁATNE.

*Dotyczy dzieci ze Sprzężeniem, Autyzmem i Aspergerem.

Zgłoszenie do Przedszkola Świat Dziecka