Zajęcia dodatkowe

 

W naszych publicznych przedszkolach w Warszawie staramy się zapewnić nie tylko najwyższy standard opieki nad dziećmi, ale także szeroką gamę zajęć dodatkowych, które pomagają wszechstronnie rozwijać każde dziecko. Dzięki tym zajęciom dzieci nie tylko rozwijają swoje zdolności artystyczne, sportowe, językowe i naukowe, ale także uczą się współpracy, zdobywają pewność siebie i budują zdrowe relacje z rówieśnikami.

Zajęcia Artystyczne – Dzieci uczą się malować, rzeźbić, tańczyć, śpiewać i grać na instrumentach. Rozwijają wyobraźnię i kreatywność, a także uczą się wyrażać siebie w kreatywny sposób. Współpracując z innymi dziećmi, tworzą wspólne dzieła, które wzbogacają ich doświadczenie artystyczne.

Zajęcia Sportowe – Poprzez różne gry zespołowe, naukę podstawowych umiejętności sportowych i zabawę na świeżym powietrzu, dzieci rozwijają swoją sprawność fizyczną i zdrowy tryb życia. Nauka współpracy i umiejętności rywalizacji pomagają dzieciom budować silne ciało i pewność siebie.

Zajęcia Językowe – Dzieci już od najmłodszych lat mają możliwość nauki języków obcych. Poprzez gry, zabawy i interaktywne lekcje dzieci szybko przyswajają nowe słownictwo i struktury językowe. Dzięki temu nie tylko rozwijają umiejętności komunikacyjne, ale także zdobywają otwartość na inne kultury i sposoby myślenia.

Zajęcia Naukowe – Nasze zajęcia naukowe rozbudzają ciekawość i chęć do eksperymentowania u dzieci. Dzięki zabawom i eksperymentom dzieci uczą się zadawać pytania i szukać odpowiedzi, co rozwija ich myślenie krytyczne i logiczne.

Warto podkreślić, że wszystkie te zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Dzięki temu możemy zapewnić, że dzieci nie tylko uczą się nowych umiejętności, ale także rozwijają się pod okiem profesjonalistów.

Jeśli chcecie Państwo zapewnić swojemu dziecku wszechstronny rozwój w miłej i bezpiecznej atmosferze, to nasze publiczne przedszkola w Warszawie są idealnym miejscem. Dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych każde dziecko znajdzie coś dla siebie i będzie miało szansę na wszechstronny rozwój.

 

 

 

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW:

  • Płatność do 28-go dnia każdego miesiąca za zajęcia dodatkowe na następny miesiąc z odliczoną kwotą w kopercie do wychowawcy grupy,
  • Nieuregulowanie należności do 28-go dnia miesiąca za zajęcia dodatkowe skutkuje wypisem dziecka z zajęć dodatkowych,
  • Zapis dziecka na zajęcia dodatkowe, odbywa się u wychowawcy grupy w formie wpisu deklaracji na zajęcia do 28-go dnia każdego miesiąca
  • Przyprowadzając dziecko tylko na zajęcia dodatkowe, prosimy o punktualne przybycie. Dziecko w tym czasie nie wchodzi do grupy świetlicowej. Rodzic przyprowadzając dziecko czeka na korytarzu z dzieckiem, aż do momentu przejęcia dziecka przez trenera prowadzącego zajęcia do momentu jego skończenia. Przyprowadzając dziecko na zajęcia dodatkowe deklarujecie Państwo, iż dziecko jest zdrowe.
  • Każde zajęcia zaczynają oraz kończą się punktualnie z grafikiem wywieszonym na tablicy przy wejściu przedszkola.

 

 

Zapisy na zajęcia podane poniżej są indywidualne dla każdej placówki. Prosimy pamiętać, że zakres zajęć zależy od trenerów i chęci rodziców. Zapraszamy do rozmowy z Panią Dyrektor!

 

Nazwa kursu Czas trwania
Sensorki 45 min
Piłka nożna 30 min
Gimnastyka korekcyjna 30 min
Yoga 30 min
Mały Einstein 30 min
Kids Dance 30 min
Rytmika 30 min
Edukacja poprzez sztukę 30 min
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 30 min
Siguma 30 min
J. angielski 30 min
J. francuski 30 min
J. hiszpański 30 min