Program Dydaktyczny

Program dydaktyczny Przedszkola Świat Dziecka jest tak ustalony, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, nie zapominając o utrzymaniu równowagi pomiędzy nauką a zabawą. 

Program Przedszkola Świat Dziecka jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej  z 14 lutego 2017 r.

Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne Tymichowej
 • Metoda „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda „Wychowanie bez porażek” T. Gordon
 • Metoda „Ruch rozwijający” W. Sherborne

Treść programu obejmuje następujące obszary:

 • Edukację językową
 • Edukację matematyczną
 • Edukację przyrodniczą
 • Edukację moralno-społeczną
 • Edukację artystyczną
 • Edukację zdrowotną
 • Profilaktykę logopedyczną

Ramowy program dnia

07:00 - 8:50
 • schodzenie się dzieci do sali
 • zabawy tematyczne, własna aktywność dzieci, wspólne czytanie książek, wykonywanie zadań indywidualnych
8:50 - 09:30
 • zajęcia powitalne
 • czynności higieniczno-porządkowe związane ze śniadaniem
 • śniadanie

09:30-10:00
 • zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową
10:00 - 10:30
 • zajęcia z języka angielskiego 
10:30 - 11:00
 • zajęcia z języka hiszpańskiego 
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami profilaktyki wad postawy (1 raz w tygodniu)
 • grupowe zajęcia z Logopedą (1 raz w tygodniu)
 • grupowe zajęcia z Psychologiem (1 raz w tygodniu)
11:00 - 11:30
 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy tematyczne
11:30 - 12:30

spacer, zabawy na świeżym powietrzu i pobyt w ogrodzie przedszkolnym

12:30 - 13:00

czynności higieniczno-porządkowe związane z obiadem

 • obiad
13:00 - 14:45
 • poobiedni odpoczynek, leżakowanie, relaksacja przy muzyce
 • zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, ćwiczenia graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy konstrukcyjne, tańce, zabawy i gry językowe
 • praca wyrównawcza i stymulacyjna
15:00 - 15:20
 • podwieczorek
15:20 - 16:20
 • zabawy umuzykalniające, sensomotoryczne oraz plastyczne
16:20 - 17:00
 • wspólne zabawy
 • odbieranie dzieci przez rodziców

Współpraca

Publiczne przedszkole integracyjne Świat Dziecka w Warszawie jest w stałej współpracy z:


Współpraca
 

Zobacz nasze
przedszkolne przygody