Misja i cel przedszkola

Misja i cel przedszkola


Naszą misją jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby, w atmosferze bezpieczeństwa moralnego i materialnego, szczęścia, miłości i zrozumienia.

Oferujemy:

  • pobyt i terapie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są BEZPŁATNE
  • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
  • wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
  • opieka doświadczonych specjalistów
  • nauka poprzez zabawę
  • indywidualne podejście do dziecka
  • dzieci w pieluszkach nie stanowią problemu