Czy rodzic powinien brać czynny udział w zajęciach dodatkowych i dlaczego jest to ważne?